Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a centrului multifuncțional E-PASAPORT.

În procesul de lucru cu un client, compania colectează și procesează informații personale ale acestuia, necesare pentru a atinge obiectivul stabilit de client. Aceste informații sunt prelucrate în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, în vigoare în țara clientului. Clienții noștri sunt cetățeni din diferite țări, deci suntem obligați să respectăm legile de stat cu privire la toate datele despre identitatea clientului.

Scopul politicii de confidențialitate este de a proteja drepturile clientului la păstrarea datelor sale personale și de a nu fi utilizate de către străini. Prin această politică, compania se angajează să garanteze siguranța completă a datelor personale și a confidențialității clienților săi.

În continuare, vă recomandăm să studiați bazele politicii de confidențialitate.

Informațiile personale sau datele personale sunt informații care identifică un anumit individ. Astfel de informații pot fi atât directe, cât și indirecte.

Datele sunt prelucrate de către operator. Sarcinile acestuia includ determinarea scopului, compoziției și operațiunilor care urmează a fi efectuate cu ajutorul datelor personale.
Operatorii pot fi autorități de stat și municipale, precum și persoane juridice sau fizice.
Operatorul poate colecta următoarele date despre clienți:

 • numele complet al clientului;
 • Informații de contact, de exemplu, număr de telefon sau e-mail.

Important! Orice operațiune privind datele personale ale clientului este realizabilă numai cu acordul acestuia. Consimțământul este o expresie specifică și exactă a voinței clientului, confirmată de acesta în formă scrisă sau electronică.

Prelucrarea informațiilor personale este un proces sau un set de acțiuni care include lucrul cu datele personale.

Printre procesele de prelucrare a informațiilor personale se includ:

 • colectare;
 • înregistrare și sistematizare;
 • depozitare și acumulare;
 • schimbare și actualizare;
 • transfer, utilizare;
 • eliminare, depersonalizare;

Prelucrarea datelor poate fi realizată automat, utilizând tehnologia computerizată.

Important! Dacă obiectivele privind datele cu caracter personal au fost finalizate, în calitate de client puteți solicita în mod legal eliminarea datelor personale furnizate.

Datele sunt prelucrate în conformitate cu principii obligatorii:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi efectuată numai pe baza legislației naționale respective;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în cadrul unor obiective prestabilite;
 • Atunci când obiectivele prestabilite nu sunt interconectate, bazele de date cu volum și compoziție diferite de date cu caracter personal nu pot fi combinate;
 • Volumul și conținutul datelor trebuie să respecte pe deplin obiectivele prestabilite, adică nu trebuie să fie în cantitate mai mare decât cea necesară;
 • Datele cu caracter personal primite pentru prelucrare trebuie să fie corecte. În caz contrar, erorile trebuie corectate. La fel, dacă este necesar, datele pot fi actualizate;

Vă rugăm să atrageți atenția asupra scopului utilizării informațiilor dvs. personale:

 • Informațiile personale pot fi utilizate de către companie pentru consultanță și servicii juridice solicitate de către client;
 • Pentru a optimiza feedback-ul;
 • Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate de către companie;

Politica de confidențialitate prevede anumiți termeni și reguli pentru stocarea datelor personale ale clientului:

 • Termenul de stocare a datelor personale ale clientului este determinat de obiectivele stabilite și nimic mai mult.
 • Dacă clientul nu își dă consimțământul pentru utilizarea datelor sale în alte scopuri decât cele stabilite anterior, la finalizarea prelucrării, datele trebuie:
  șterse;
  – convertite în formă anonimă pentru stocare, exclusiv în scopuri precum: statistice, istorice, științifice;

Pentru a își asigura siguranța și confidențialitatea, clientul trebuie să fie conștient de drepturile pe care le conferă legea privind protecția datelor cu caracter personal:

 • Clientul are dreptul să fie înștiințat de următoarele informații:
 1. despre identitatea operatorului;
 2. despre locația operatorului;
 3. despre destinatarii datelor personale ale clientului;
 4. cât de obligatorii și voluntare sunt întrebările prin care sunt colectate datele;
 • Clientul are dreptul de a avea acces la datele sale;
 • Clientul are dreptul să interfereze cu prelucrarea datelor sale. În cazul nerespectării acestei legi, clientul poate solicita – corectarea, blocarea sau ștergerea datelor sale personale.

Important! Fără obținerea consimțământului, compania nu are dreptul să dezvăluie sau să transfere către terți datele personale ale clientului.

Singurele excepții sunt autoritățile.

Politica de confidențialitate a companiei este valabilă pentru prelucrarea datelor:

 • în interiorul Republicii Moldova;
 • de către specialiștii aflați pe teritoriul altei țări, dar utilizând în același timp mijloace aflate în Moldova. O excepție pot fi resursele pentru transmiterea datelor în tranzit prin Moldova pentru o prelucrarea adecvată

Important! Persoanele care încalcă legea stabilită privind protecția datelor cu caracter personal vor fi supuse răspunderii civile sau penale.

Această politică de confidențialitate se bazează pe Legea nr. 133 din 07/08/2011 (privind protecția datelor cu caracter personal). În acest context, se iau în considerare modificările și completările făcute la 03/12/2020.

Această lege este baza legală pentru aplicarea Directivei 95/46 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24.10.1995 (privind protecția drepturilor persoanelor fizice), în ceea ce privește prelucrarea și condițiile de circulație a datelor personale.

Compania noastră este un centru juridic multifuncțional specializat în prelucrarea documentelor. Este responsabilitatea noastră prerogativă și directă să respectăm și să utilizăm corect legea. Specialiștii noștri se vor ocupa de confidențialitatea datelor dvs. personale cu cea mai mare seriozitate. Nu permitem scurgerea sau prelucrarea incorectă a datelor dumneavoastră.


Important! Aveți tot dreptul să știți despre toate procesele efectuate cu ajutorul informațiilor dvs. personale.